facebook  instagram

Sala d'esterilització

La nostra clínica diposa d’un laboratori propi per garantir la higiene i esterilització de tot el material emprat, així com efectuar sense necessitat de desplaçaments, aquelles proves necessàries per a les intervencions dels nostres pacients.

diente